10. The Mathematically Inevitable Collapse


דברים אשר לא יכולים להמשך לנצח – לא ישארו יש לזה סוף מתמטי בלתי נמנע המערכת המוֹנִיטָרִית *כספית – המבוססת על חוב חייבת ליצור עוד חוב כל שנה ביחס לחוב ולריבית של השנה הקודמת או שהיא תתמוטט לגמרי אעבור על עובדות חשובות אלו עם הרבה יותר פרטים בהמשך אבל בְּעִקָּרוֹ שֶׁל דָּבָר אנו חייבים להמשיך לנפח (אינפלציה) או למות אנו מגיעים לסוף מתמטי למציאות זו שתסתיים בהיפר אינפלציה או בהֵעָדְרוּת מוחלטת יש לי רעיון טוב מאד איך הדבר יגיע ויתבטא במציאות ומה לעשות בנידון אבל לעכשיו בואו נתרכז בעובדה שזה לא יכול להמשך לנצח כוח פרדוקסלי רב עָצְמָה שֶׁאֵין לַעֲמֹד בְּפָנָיו שואל מה יקרה כאשר ייפגש באובייקט שלא ניתן להזיז דרך חיינו תלויה על הצורך הבלתי פוסק להיכנס לעוד חובות כל שנה וזה אכן כוח רב עצמה שמניע את האנושות האובייקט אותו לא ניתן להזיז הוא הגבול הטבעי של העולם יש כמות מוגבלת של משאבים שכל הכסף הזה יכול לקנות יש גם כמות מוגבלת לכמות העושר שהאחוז העליון (העשירים ביותר) יכולים לאסוף מבלי להסית את העולם למהפכה יש גם כמות מוגבלת לשקרים שאנשים מוכנים לקבל בשביל להמשיך את המערכת פועלת האובייקט אותו לא ניתן להזיז בקצרה – הוא המציאות אתה יכול להתעלם מהמציאות, אבל לא תוכל להתעלם מהתּוֹצָאָות שלה איין ראנד

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *