Tag: buy

10. The Mathematically Inevitable Collapse

דברים אשר לא יכולים להמשך לנצח – לא ישארו יש לזה סוף מתמטי בלתי נמנע המערכת המוֹנִיטָרִית *כספית – המבוססת על חוב חייבת ליצור עוד חוב כל שנה ביחס לחוב ולריבית של השנה הקודמת או שהיא תתמוטט לגמרי אעבור על עובדות חשובות אלו עם הרבה יותר פרטים בהמשך אבל בְּעִקָּרוֹ שֶׁל דָּבָר אנו חייבים להמשיך